Van de vette streken der aarde en overvloed van koren
Louise O. Fresco

12e Victor Westhoff-lezing gehouden op 27 mei 2010

Fragment

Van de vette streken der aarde, en overvloed van koren
God zal u geven van de dauw des hemels en van de vette streken der aarde,
en overvloed van koren en most.
(Genesis 27:28, de zegen van Isaac tot Jacob de landbouwer)

 

...In dit internationale jaar van de biodiversiteit overheerst de somberheid. Er is weinig voortgang geboekt met de internationale afspraken over het ‘significant terugdringen van de mate van verlies op alle niveaus als een bijdrage tot armoedebestrijding. Als we niet nu in actie komen om datgene te beschermen dat nog over is, dan zullen we allemaal de gevolgen ondervinden, zo zegt het Britse Natural History Museum dreigend. Over de soortenrijkdom in het algemeen, maar ook over de landbouw horen we niet anders dan alarmerende berichten...

 

Over de Victor Westhoff-lezing

Het Nijmeegse Institute for Science Innovation and Society (ISIS) en het Institute for Water and Wetland Research (IWWR) eert prof. Westhoff met een jaarlijks te houden lezingenmiddag waarin de actualiteit van het behoud en het beheer van natuur en milieu centraal staat.

Het doel van de jaarlijkse Victor Westhoff-lezing is om vanuit het gedachtegoed van Westhoff tegenwicht te bieden aan de overheersende belangstelling voor economische groei en het onwankelbare vertrouwen in technologische ontwikkelingen.

In deze publicatie zijn de voordrachten van de twaalfde Victor Westhoff-lezingenmiddag (2010) bij elkaar gebracht: de inleiding van prof. Dr. Joop Schaminée, de lezing van prof. dr. ir. Louise O. Fresco, gevolgd door een coreferaat van prof. dr. Frans Bongers en het winnende essay van William van Dijk.